Sõbrapäeva meemikonkurss

Konkursi reeglid

 • osalema on oodatud
  – Kolga Kooli õpilased (4.- 9. klass)
  – täiskasvanud (õpetajad, vilistlased, lapsevanemad)
 • üks osaleja saab esitada kuni 3 meemi;
 • meemi sisu vastab konkursi teemale;
 • meem on eestikeelne ja sobilik esitamiseks kooli konkursile;
 • osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh veebis, ülesse panna näitustel;
 • osaleja kasutab internetis taaskasutust lubavaid pilte või enda üles pildistatud fotosid.
 • võistlusel osalevad meem(id)on esitatud hiljemalt 17. veebruaril 2023

Parimatele auhinnad!

Meeme hindab žürii.
Eraldi kategooriad: 4.-6. klass, 7.-9. klass; täiskasvanud

Loodushariduslikud õppeprogrammid

2019-2020. õppeaastal sai Kolga Kooli projekt “Kolga Kooli õpilaste osalemine keskkonna-alastes õppeprogrammides” toetust KIKi Keskkonnateadlikkuse programmist 2236 eurot. KIKi rahastuse toel said õpilased osa nii matkadest lähemas koduümbruses kui ka huvitavatest õppeprogrammidest pealinna loodushariduskeskustes. Algklasside matkad viisid tutvuma metsa (MTÜ Estlanderi programm “Otsi Otti”) ja merega (MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi programm “Meri on, meri jääb”) ning panid proovile laste teadmised loodusest (MTÜ Ökokratt programm “Hakkamasaaja looduses”). Vanemate klasside õpilased osalesid põnevates programmides Tallinna Loomaaias (“Avastusretk vihmametsa” ja “Ellujäämiskunst loomariigis”), Eesti Tervishoiu Muuseumis (“Söö terviseks” ja “Suhkru hind”) ning Lennusadamas Eesti Meremuuseumis (“Kiirteed ookeanis”). Samuti võeti ette matk uurimaks lähemalt jõge (MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi programm “Pärlijõgi Lahemaal”).

Loodushariduslikud õppekäigud jätkuvad ka 2020.-2021. õppeaastal. KIK toetab meie õppekäike 2137 euroga.  Nagu ka varasematel aastatel, on igale klassile sobiva õppeprogrammi välja valinud klassijuhataja koostöös loodusainete õpetajaga. 

   

Kolga kooli võistkond võitis Miniturniiri

Hurraa!
Meie kooli mälumänguvõistkond võitis Miniturniiri! 🏆
Palju õnne Kert, Robin, Kädi, Sofia ja Ida Leen!
Suur tänu juhendajale, õpetaja Terjele!
 
Laupäeval kell 10.30 kuula Vikerraadiost, kes on nutikam:
kas Miniturniiri selle hooaja võitjad või Mnemoturniiri legendaarsed kilbarid.
 
 
Vaata Miniturniiri 16. hooaja punktitabelit SIIT.

Tööpakkumised

Kolga Kool pakub tööd assistent-projektijuhile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana) (1 ametikoht)

Tööülesanded:

 • Kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine
 • Töö erinevate andmebaasidega
 • Personalitöö korraldamine
 • Projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Suhtlemine personali, õpilaste ja vanematega
 • Külaliste vastuvõtmine ja teenindamine
 • Kooli info kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Korrektsus, täpsus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, iseseisvus, hea suhtlemisoskus, koostöövõime
 • Väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • Hea inglise keele oskus
 • Kontoritarkvara kasutamise oskus
 • Dokumendihaldusprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus või valmidus neid kasutama õppida

Kasuks tuleb

 • Soov töötada koolis
 • Varasem töökogemus assistendi või sekretärina 

Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 

Kolga Kool pakub tööd huvijuhile (0,5 ametikohta)
Huvijuhi tööülesanded:

 • Ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • Õpilasesinduse töö juhendamine
 • Koolielu kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Hea suhtlemisoskus, algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime
 • Vähemalt keskharidus
 • Varasem koolinoortega töötamise kogemus
 • Valmisolek töötada I-III kooliastme õpilastega

Kasuks tuleb:

 • Töösisule vastav haridus
 • Hea inglise keele oskus

 
Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 25. maiks 2020 digiallkirjastatult e-aadressil tonu.valdma@kolga.edu.ee
Lisainfo direktorilt 524 4813

Vastuvõtt 1. klassi

Hea 2020. a sügisel kooli tuleva lapse vanem!
Praegune olukord on tinginud selle, et kevadkooli ei toimunud ning samuti jääb ära maisse planeeritud lastevanemate koosolek.

Ootame avaldusi lapse 1. klassi õppima asumise kohta 15. juuniks.

Avaldusi on võimalik esitada nii digitaalselt kui ka paberkandjal.
1.       Digitaalselt: Laadige kooli kodulehelt alla avalduse vorm (see on leitav siit: LINK), täitke see, allkirjastage digitaalselt ja saatke koos sünnitõendiga kooli kool@kolga.edu.ee.
 
2.       Paberkandjal: Laadige kooli kodulehelt alla avalduse vorm (see on leitav siit: LINK), printige välja, täitke see, allkirjastage ja saatke koos sünnitõendi koopiaga kooli: Kolga Kool, Kolga, 74602, Harjumaa või pange kooli välisukse kõrval asuvasse postkasti.