Tööpakkumised

Kolga Kool pakub tööd assistent-projektijuhile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana) (1 ametikoht)

Tööülesanded:

 • Kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine
 • Töö erinevate andmebaasidega
 • Personalitöö korraldamine
 • Projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Suhtlemine personali, õpilaste ja vanematega
 • Külaliste vastuvõtmine ja teenindamine
 • Kooli info kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Korrektsus, täpsus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, iseseisvus, hea suhtlemisoskus, koostöövõime
 • Väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • Hea inglise keele oskus
 • Kontoritarkvara kasutamise oskus
 • Dokumendihaldusprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus või valmidus neid kasutama õppida

Kasuks tuleb

 • Soov töötada koolis
 • Varasem töökogemus assistendi või sekretärina 

Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 

Kolga Kool pakub tööd huvijuhile (0,5 ametikohta)
Huvijuhi tööülesanded:

 • Ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • Õpilasesinduse töö juhendamine
 • Koolielu kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Hea suhtlemisoskus, algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime
 • Vähemalt keskharidus
 • Varasem koolinoortega töötamise kogemus
 • Valmisolek töötada I-III kooliastme õpilastega

Kasuks tuleb:

 • Töösisule vastav haridus
 • Hea inglise keele oskus

 
Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 25. maiks 2020 digiallkirjastatult e-aadressil tonu.valdma@kolga.edu.ee
Lisainfo direktorilt 524 4813