Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil

Projekt “Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil”  sai rahastust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine”. Projekti perioodiks on 01.08.2017-31.07.2020.

Projektis osalevad lisaks projekti läbiviijale ehk Kolga Koolile ka Väätsa Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Valga Gümnaasium ja Kuressaare Gümnaasium. Iga kool sai 2018. aasta kevadel oma käsutusse ühe nutika kohvri (teaduslabor, ruumiandurid, digikunst, keha-andurid, nutiriided), milles olevaid digiseadmeid õppetöösse integreerti.

2018.-2019.  õppeaastal peaksid jõudma kõik 5 kohvrit kõikidesse projektis osalevatesse koolidesse. Lisaks on projektis osalevatel koolidel koostööpartnerid, kellele uudset värkvõrgu abil õppimise kogemust jagatakse.

Projekti eesmärgiks on luua õppevara värkvõrgu lahenduste rakendamiseks loodus- ja täppisteaduste ainetes (vähemalt 40 tk). Teadmiste ja kogemuste vahetamise eesmärgil toimuvad piirkondlikud edulugude seminarid.  Projektiga soovitakse käivitada ka loodus- ja täppisteaduste õpetajate kogemuskohvikut, kuhu kaasatakse huvilisi  teistest koolidest.