Hoolekogu

Ene Valdmann esimees, lastevanemate esindaja

Mangus Põllmaaesimehe asetäitja, lastevanemate esindaja

Irene O’Sullivanhoolekogu sekretär, lastevanemate esindaja

Annika Blum – lastevanemate esindaja

Ago Katvel – lastevanemate esindaja

Merike Parmas – lastevanemate  esindaja

Anu Kirsman – kohaliku omavalitsuse esindaja

Signe Teesalu – õpetajate esindaja

Grete Tuur – õpilaste esindaja