Hoolekogu

Ene Valdmann -lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Mangus Põllmaa – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Signe Pajula –  lastevanemate esindaja, hoolekogu sekretär

Katre Karu – lastevanemate esindaja

Triin Kosso – lastevanemate  esindaja

Liis Burk – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Anu Kirsman – kohaliku omavalitsuse esindaja

Reta Jänes – õpetajate esindaja

Signe Teesalu – õpetajate esindaja

Heili Parmas – õpilaste esindaja