Hoolekogu

Ene Valdmann -lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Mangus Põllmaa – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Ilona Mägi –  lastevanemate esindaja, hoolekogu sekretär

Signe Pajula – lastevanemate esindaja

Mihkel Velström – lastevanemate  esindaja

Liis Burk – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Anu Kirsman – kohaliku omavalitsuse esindaja

Reta Jänes – õpetajate esindaja

Signe Teesalu – õpetajate esindaja

Heili Parmas – õpilaste esindaja