Tasemetööd 2023/2024. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  1. matemaatika (kirjalik) – 12.-13. ja 16.-17. oktoober 2023. a;
  2. eesti keel (kirjalik) – 20.-22. september 2023. a;
  3. loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27. september 2023. a.

 

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  1. matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a;
  2. eesti keel (kirjalik) – 18.-20. september 2023. a;
  3. loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29. september 2023. a;
  4. inglise keel (kirjalik) – 31.oktoober 2023. a;
  5. inglise keel (suuline) – 31. oktoober ja 6.-7. november 2023. a.

NB! Täpsed kuupäevad ja valim selgub  13. septembriks.