Tasemetööd 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus – 23.-24. september 2020. a.

2) matemaatika – 30. september-1. oktoober 2020. a. 

 

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus – 21.-22. september 2020. a.

2) matemaatika – 28.-29. september 2020. a.