Tasemetööd 2022/2023. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  1. matemaatika (kirjalik) – 19.-22. september 2022. a;
  2. eesti keel (kirjalik) – 23.-27 september 2022. a;
  3. loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a.

 

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  1. matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022. a;
  2. eesti keel (kirjalik) – 23.-27 september 2022. a;
  3. loodusõpetus (kirjalik) – 10.-13. oktoober 2022. a;
  4. inglise keel (kirjalik) – 17. -18.oktoober 2022. a;
  5. inglise keel (suuline) – 17. – 21. oktoober 2022. a.

NB! Täpsed kuupäevad ja valim selgub  15. septembriks.