TinTin

Kolga Kool osaleb Erasmus+ projektis TinTin:

TinTin – Õpetades kliimamuutusi koolides käsitledes võltsuudiseid ja konstruktiivset ajakirjandust

Vastuseks vajadusele tegutsemiseks kliimaga seotud küsimustes ja võitlusele kliimamuutusega seotud valeinfoga on Tintin projekt suunatud toetama õpilaste kriitilise mõtlemise oskuse arengut, mis on vajalik teema paremaks mõistmiseks. Õpilased astuvad ajakirjanike rolli, kes uurivad kliimamuutuse põhjusi ja tagajärgi. Tintin õppekava on suunatud õpilaste harimisele kliimamuutusest ja levinumatest sellega seotud valearusaamadest. Lisaks julgustatakse õpilasi osalema kliimamuutusega seotud aruteludesse ühiskonnas. Koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse uurimisrühmaga piloteeritakse projektis loodud õppevara ning uuritakse, mil määral projektis loodud lähenemised toetavad õpilaste mõistelist arengut.

Periood: 2020 – 2022