eKooli märgistus

Klassid:
T – tavaklassis õppija
V – väikeklassis õppija
L – liitklassis õppija
 
Hinded-hinnangud:
S – sõnaline/suuline hinnang, mille saab kirjutada kommentaaride lahtrisse
! – töö vajab järele tegemist
V – vabandas/vabastus kehalise tunnist – ei osale kehalises tegevuses
Ri – kehalise riided kodus
Ra – õpik tagastatud
 
Puudumise põhjused:
H – haigus
K – kodused põhjused
E – esindas kooli
M – meditsiiniline põhjus
Õ – kooli õppekava väline õppimine
P – põhjuseta puudumine
= – puudumine huviringist
H+ – põhjusega hilinemine
H- – põhjuseta hilinemine
Puudumise põhjuse lisab klassijuhataja.