Loodushariduslikud õppeprogrammid

2019-2020. õppeaastal sai Kolga Kooli projekt “Kolga Kooli õpilaste osalemine keskkonna-alastes õppeprogrammides” toetust KIKi Keskkonnateadlikkuse programmist 2236 eurot. KIKi rahastuse toel said õpilased osa nii matkadest lähemas koduümbruses kui ka huvitavatest õppeprogrammidest pealinna loodushariduskeskustes. Algklasside matkad viisid tutvuma metsa (MTÜ Estlanderi programm “Otsi Otti”) ja merega (MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi programm “Meri on, meri jääb”) ning panid proovile laste teadmised loodusest (MTÜ Ökokratt programm “Hakkamasaaja looduses”). Vanemate klasside õpilased osalesid põnevates programmides Tallinna Loomaaias (“Avastusretk vihmametsa” ja “Ellujäämiskunst loomariigis”), Eesti Tervishoiu Muuseumis (“Söö terviseks” ja “Suhkru hind”) ning Lennusadamas Eesti Meremuuseumis (“Kiirteed ookeanis”). Samuti võeti ette matk uurimaks lähemalt jõge (MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi programm “Pärlijõgi Lahemaal”).

Loodushariduslikud õppekäigud jätkuvad ka 2020.-2021. õppeaastal. KIK toetab meie õppekäike 2137 euroga.  Nagu ka varasematel aastatel, on igale klassile sobiva õppeprogrammi välja valinud klassijuhataja koostöös loodusainete õpetajaga.