Kolga kooli võistkond võitis Miniturniiri

Hurraa!
Meie kooli mälumänguvõistkond võitis Miniturniiri! 🏆
Palju õnne Kert, Robin, Kädi, Sofia ja Ida Leen!
Suur tänu juhendajale, õpetaja Terjele!
 
Laupäeval kell 10.30 kuula Vikerraadiost, kes on nutikam:
kas Miniturniiri selle hooaja võitjad või Mnemoturniiri legendaarsed kilbarid.
 
 
Vaata Miniturniiri 16. hooaja punktitabelit SIIT.

Koroonaja väljakutse „Luuletus posituuris“ võitsid

Laura Maria Rohi

Kertu Eepold

Grete Tuur

Auhinnaks kohtumine sügisel teatrikohvikus näitleja Hele Kõrvega.

Palju õnne!

Tööpakkumised

Kolga Kool pakub tööd assistent-projektijuhile (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana) (1 ametikoht)

Tööülesanded:

 • Kooli asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine
 • Töö erinevate andmebaasidega
 • Personalitöö korraldamine
 • Projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Suhtlemine personali, õpilaste ja vanematega
 • Külaliste vastuvõtmine ja teenindamine
 • Kooli info kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Korrektsus, täpsus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, iseseisvus, hea suhtlemisoskus, koostöövõime
 • Väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • Hea inglise keele oskus
 • Kontoritarkvara kasutamise oskus
 • Dokumendihaldusprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus või valmidus neid kasutama õppida

Kasuks tuleb

 • Soov töötada koolis
 • Varasem töökogemus assistendi või sekretärina 

Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 

Kolga Kool pakub tööd huvijuhile (0,5 ametikohta)
Huvijuhi tööülesanded:

 • Ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • Õpilasesinduse töö juhendamine
 • Koolielu kajastamine veebikanalites

Nõudmised kandidaadile:

 • Hea suhtlemisoskus, algatusvõime, iseseisvus, koostöövõime
 • Vähemalt keskharidus
 • Varasem koolinoortega töötamise kogemus
 • Valmisolek töötada I-III kooliastme õpilastega

Kasuks tuleb:

 • Töösisule vastav haridus
 • Hea inglise keele oskus

 
Tööle asumise aeg 10.08.2020.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 25. maiks 2020 digiallkirjastatult e-aadressil tonu.valdma@kolga.edu.ee
Lisainfo direktorilt 524 4813

Vastuvõtt 1. klassi

Hea 2020. a sügisel kooli tuleva lapse vanem!
Praegune olukord on tinginud selle, et kevadkooli ei toimunud ning samuti jääb ära maisse planeeritud lastevanemate koosolek.

Ootame avaldusi lapse 1. klassi õppima asumise kohta 15. juuniks.

Avaldusi on võimalik esitada nii digitaalselt kui ka paberkandjal.
1.       Digitaalselt: Laadige kooli kodulehelt alla avalduse vorm (see on leitav siit: LINK), täitke see, allkirjastage digitaalselt ja saatke koos sünnitõendiga kooli kool@kolga.edu.ee.
 
2.       Paberkandjal: Laadige kooli kodulehelt alla avalduse vorm (see on leitav siit: LINK), printige välja, täitke see, allkirjastage ja saatke koos sünnitõendi koopiaga kooli: Kolga Kool, Kolga, 74602, Harjumaa või pange kooli välisukse kõrval asuvasse postkasti.  

Kooli staadioni kasutamine eriolukorras

Alates 5. maist on taas lubatud Kolga kooli staadioni kasutamine järgmistel eriolukorrast tulenevatel tingimustel:

Lubatud on ainult treeningtegevus, kus

 • järgitakse 2 + 2 reeglit;
 • kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit;
 • kasutatakse staadionit koos treeneriga kuni 10-liikmelistes gruppides;
 • alaealiste puhul peab rühma tegevust juhendama täiskasvanud treener või juhendaja;
 • regulaarsed gruppide treeningud tuleb eelnevalt registreerida (kontakt: krista.kukk@kolga.edu.ee ; tel +372 524 4809)
 • haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda; 
 • kasutada tuleb isiklikke sportimisvahendeid; grupi kasutuses olnud spordivahendite desinfitseerimise tagab treeningu läbiviija; 
 • tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile;
 • treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal.

Võistluste korraldamine ei ole lubatud.

Käte desinfitseerimisvahendid on paigutatud kooli staadioni värava juurde nähtavasse kohta.