Loovtöö koostamise ja hindamise juhend

Loovtöö koostamise juhend

Loovtöö hindamismudel

2023/24. õppeaasta loovtöö üldteema on “Mina ja minu hobid”

Tähtsad kuupäevad:

28. september – loovtöö kava esitamine

20. oktoober – tagasiside töö kulgemisest; eneseanalüüs, millele on andnud omapoolse hinnangu juhendaja

1. detsember – töö tutvustamine rühmades, tööst peaks valmis olema 80%

30. jaanuar – valmis töö esitamine koordinaatorile (õppejuht)

7. veebruar – loovtöö kaitsmine