Õpetajad

ÕPETAJA

AINED

KLASSI-JUHATAMINE

MEILIAADRESS

KONSULTATSIOONIAJAD

Mart Almers

tehnoloogiaõpetus

 

mart.almers[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Kaidi Almet

algõpetus,  inglise keel, draamaõpetus, pikapäevarühm

3. klassi juhataja

kaidi.almet[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Reta Jänes

HEV koordinaator, abiõpetaja, pikapäevarühm 

 

reta.janes[at]kolga.edu.ee

 

Krislin Kabin

loodusõpetus, geograafia, bioloogia, keemia, väikeklassi inglise keel

 

krislin.kabin[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Margit Kapstas

abiõpetaja

 

margit.kapstas[at]kolga.edu.ee

 

Cornelia Kerm

kunst, käsitöö ja kodundus

7. klassi juhataja

cornelia.kerm[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Melika Kindel

informaatika, karjääriõpetus, eesti keel ja kirjandus

 

melika.kindel[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Inga Korts-Laur

Saksa keel

 

inga.korts-laur[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Krista Kukk

rütmika,  muusika (1.-4. kl)

 

krista.kukk[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Jaana Laanpere

matemaatika, füüsika

8. klassi juhataja

jaana.laanpere[at]kolga.edu.ee

Esmaspäev ja kolmapäev 7. tund

Marge Laisaar

algõpetus, väikeklassi eesti keel ja kirjandus

1. klassi juhataja

marge.laisaar[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Ene Liivand

inglise keel, eesti keel ja kirjandus

 

ene.liivand[at]kolga.edu.ee

Esmaspäev 7. tund

Helen Mikiver

ajalugu, ühiskonnaõpetus, matemaatika 

6. klassi juhataja 

helen.mikiver[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Nelle Nurmela

eesti keel ja kirjandus

9. klassi juhataja

nelle.nurmela[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga 

Signe Pajula 

algõpetus (asendusõpetaja)

1. klassi juhataja

signe.pajula[at]kolga.edu.ee

 

Anna-Maria Paomees

algõpetus, väikeklassi matemaatika, loodusõpetus, bioloogia ja geograafia

2. klassi juhataja

anna-maria.paomees[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Agne Püüa

pikapeävarühma  õpetaja

 

agne.pyya[at]kolga.edu.ee

 

Kerttu Saagpakk

muusika 5.-9. klass

 

kerttu.saagpakk[at]kolga.edu.ee

 

Reet Soosaar

vene keel, eripedagoog, matemaatika

 

reet.soosaar[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Liina Talts

väikeklassi matemaatika, käeline tegevus

 

liina.talts[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Signe Teesalu

kehaline kasvatus, inimeseõpetus

5. klassi juhataja

signe.teesalu[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Brigitta Vaikre

eesti keel ja kirjandus

4. klassi juhataja

brigitta.vaikre[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Tõnu Valdma

loodusõpetus, keemia, füüsika

 

tonu.valdma[at]kolga.edu.ee

Kokkuleppel õpetajaga

Anne Viilma

abiõpetaja, pikapäevarühma  õpetaja

 

anne.viilma[at]kolga.edu.ee