Õpetajad

 

ÕPETAJA

AINED KLASSI-JUHATAMINE MEILIAADRESS

KONSULTATSIOONI- AJAD

Mart Almers tehnoloogiaõpetus   mart.almers[at]kolga.edu.ee  
Kaidi Almet algõpetus, eesti keel 7. kl IÕK, pikapäevarühm (3.-4. klass) 3. klassi juhataja kaidi.almet[at]kolga.edu.ee  
Cornelia Kerm kunst, käsitöö ja kodundus, väikeklassi bioloogia, geograafia 4. klassi juhataja cornelia.kerm[at]kolga.edu.ee  
Melika Kindel lapsehoolduspuhkusel   melika.kindel[at]kolga.edu.ee  
Krista Kukk rütmika, väikeklassi muusika   krista.kukk[at]kolga.edu.ee  
Jaana Laanpere matemaatika, füüsika   jaana.laanpere[at]kolga.edu.ee E ja K pärast 6. tundi
Marge Laisaar algõpetus, LÕK eesti keel ja ajalugu, pikapäevarühm (1.-2. klass) 1. klassi juhataja marge.laisaar[at]kolga.edu.ee E: 6. tund
Ene Liivand inglise keel   ene.liivand[at]kolga.edu.ee N: 8.30-9.00 ja kokkuleppel muul ajal
Lauri Metus muusikaõpetus   lauri.metus[at]kolga.edu.ee  
Helen Mikiver ajalugu, ühiskonnaõpetus,  matemaatika   helen.mikiver[at]kolga.edu.ee E, T, N pärast 6. tundi kokkuleppel
Nelle Nurmela eesti keel, kirjandus 6. klassi juhataja nelle.nurmela[at]kolga.edu.ee E: 6.-7. tund eelneval kokkuleppel
Anna-Maria Paomees algõpetus 2. klassi juhataja anna-maria.paomees[at]kolga.edu.ee  
Laura Pürjema loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia 5. klassi juhataja laura.pyrjema[at]kolga.edu.ee K: 8.15-9.00, 6. tund eelneval kokkuleppel
Kristi Ruse inglise keel  8. klassi juhataja kristi.ruse[at]kolga.edu.ee E: 7. tund
Reet Soosaar vene keel, eripedagoog, väikeklassi matemaatika 7.v, 8.-9. L klassi juhataja reet.soosaar[at]kolga.edu.ee K: 7. tund ja kokkuleppel muul ajal
Priit Tammets informaatika   priit.tammets[at]kolga.edu.ee R: 5.-6. tund (sh söögivahetunnid)
Signe Teesalu kehaline kasvatus, inimeseõpetus, karjääriõpetus 9. klassi juhataja signe.teesalu[at]kolga.edu.ee E, T, N kokkuleppel õpetajaga
Tõnu Valdma loodusõpetus   tonu.valdma[at]kolga.edu.ee  
Terje Varul eesti keel, kirjandus  7. klassi juhataja terje.varul[at]kolga.edu.ee E, T, R 8.30-9.00 ning kokkuleppel
Maarika Rohi väikeklassi õpetaja, LÕK loodusõpetus, pikapäevarühm (3.-4. klass) 4.v klassi juhataja maarika.rohi[at]kolga.edu.ee Kokkuleppel õpetajaga
Reta Jänes HEV koordinaator, abiõpetaja, pikapäevarühm (1.-2. ja 3.-4. klass)   reta.janes[at]kolga.edu.ee