Koolilõuna toidupakid

Jagame Kuusalu vallavalitsuselt tulnud infot:

 

Käimas on koolilõuna toidupakkide jagamise teine nädal. Toidupaki sooviavaldusi on praeguseks esitatud ca 280 lapse kohta. Kuna toidupakki on võimalik saada üks kord kahe nädala jooksul, on nendel lapsevanematel, kelle laps sai paki 27. märtsil, võimalik saada järgmisel nädalal (9. aprillil) uus pakk.

Selleks palume uuesti täita ankeet aadressil 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJweNfTVKAAmRoDGglK1mwhsx6Of8JG_3IK63ysm0sog3UA/viewform?usp=sf_link.

Jätkuvalt on oodatud avaldust täitma ka need, kes pole pakki varem küsinud.

 

Lugupidamisega

Anu Kirsman

Kuusalu vallavalitsus

Juhtiv haridusspetsialist

Tel 6066 383; 57570906

anu.kirsman@kuusalu.ee

Selgitusi distantsõppe kohta

 • Õpilased kooli ei tule, vaid õppetöö toimub kodustes tingimustes.
 • Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist.
 • Iga koolipäeva alguses kella 10-ks jõuavad eKooli õpetajatelt kodused ülesanded, vajadusel ka õppematerjalid.
 • Vastavalt õppeaines käsitletavatele teemadele, annab õpetaja kodused ülesanded kas ühe õppepäeva kohta (Nt matemaatikas, keeltes) või terve nädala ulatuses, sealjuures võivad ülesanded olla lõimitud ainetevahelise integratsiooni raames.
 • Et vältida õpilaste ülekoormust, siis koduste ülesannete andmisel lähtub õpetaja nädalatundide arvust oma õppeaines.
 • Õpilane esitab kodused ülesandeid vastavalt õpetajalt saadud juhistele kas eKooli kaudu, meilitsi või muid infokanaleid (püüame vältida liigset infomüra ja  õpilasele varemkasutamata infokanaleid)  pidi järgmise päeva hommikuks.
 • Proovime ennetada olukorda, et õppetöö koolimajja naastes on õpilasel suurel hulgal hindelisi töid, mida tuleb sooritama hakata. Seetõttu nii mõnigi kodune ülesanne on arvestuslik (A (arvestatud) / MA (mittearvestatud) või antakse tööle sõnaline hinnang kujundava hindamise raames (eKoolis märgistatud S+kommentaar). NB! A tähendab eriolukorras vähemalt 50% teadmistest, mitte ei ole võrdne hindega 5.
 • Alates 30. märtsist hinnatakse 9. klassi õpilaste töid numbriliselt. 
 • IV perioodil ei panda kokkuvõtvaid hindeid välja seetõttu, et Kolga Kool lähtub Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest õpilasi numbriliselt mitte hinnata. Vt link. IV ja V perioodi hinnatakse ühe perioodihindega, kas numbriliselt (9. klass) või hinnanguliselt kujundava hindamise raames (üleminekuklassid). 
 • Distantsõppe perioodil on eKoolis märgistus ! tähendusega, et õpetaja ootab õpilaselt töö tegemist ja esitamist. 
 • Juhul, kui õpilane ei osale distantsõppes järjepidevalt ja tema tööde esitamisesse on tekkinud lüngad, siis klassijuhataja võtab ühendust lapsevanemaga ja selgitab välja põhjused. Koostöös aineõpetajatega pakutakse välja tugi, kuidas last aidata ja nõustada, ning vajadusel individualiseeritakse töid nii, et need oleksid lapsele jõukohased.
 • Õpetaja on koolipäeva jooksul õpilasele meilitsi kättesaadav kella 16.00-ni. Kui tekib küsimusi, tasub julgesti pöörduda. Vajadusel on võimalik konsulteerida õpetajaga telefoni või teiste vestluskeskkondade teel (Skype, Google Hangouts jms). Soovitav on küsimused edastada kella 17.00ks.
 • Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt:https://www.kolga.edu.ee/?page_id=307
 • Kolga Kooli distantsõppekorraldus vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse igal nädalal reedeti toimuval õpetajate veebitöökoosolekul. Arvestatakse õpetajate, lastevanemate, hoolekogu liikmete ettepanekutega.

Innove soovitused lapsevanematele toetamaks kaugõpet leiab siit: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-saavad-vanemad-oma-last-kaugoppe-ajal-toetada/

 

Opiqu keskkonna ligipääs vanemale:

Opiqu ligipääsu loomine lapsevanemale:
Lapsevanem saab Opiqu ligipääsu pärast seda kui tema lapsele on kooli kaudu Opiqu konto loodud. Lapsevanema konto loomine sõltub sellest, kas õpilase Opiqu konto on loodud läbi eKooli, Stuudiumi või e-posti aadressi.

Kui kool kasutab Opiqut läbi eKooli või e-posti põhise kasutajakonto:
1.1. Õpilane lisab lapsevanema konto oma Opiqu seadetes, klõpsates lingile “Minu vanemad”.
1.2. Opiqu kooli administraator lisab lapsevanema kasutajakonto (selleks tuleb pöörduda nelle.nurmela@kolga.edu.ee).
2. Lapsevanem saab e-postile teate, mille kaudu saab endale määrata Opiqu parooli.
3. Seejärel saab lapsevanem Opiqusse logida aadressil www.opiq.ee, sisestades meiliaadressi kasutajatunnuse lahtrisse ning enda määratud parooli.

 

Koolilõuna toidupakk

Hea lapsevanem!

Kui Teie laps vajab koolilõuna toidupakki (makaronid, juust, leib, puuviljad, juurviljad, piim, lihakonserv, hapukoor, või, riis),

ootame registreerumist lingi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJweNfTVKAAmRoDGglK1mwhsx6Of8JG_3IK63ysm0sog3UA/viewform?usp=sf_link kaudu

või telefonil 5757 0906  (Kuusalu valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman).

Toidupakk antakse ühe lapse kohta kaheks nädalaks.

Toidupaki kättetoimetamiseks võetakse  Teiega ühendust.

Teade!

Koroonaviiruse leviku piiramisel on oluline vähendada kontakte miinimumini.

Et vältida kogunemisi, siis sulgeme treeningtegevuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks kooli staadioni.

Palume mõistvat suhtumist.
Olge hoitud!

Alates 16. märtsist jätkub õppetöö distantsõppel

Head õpilased, lapsevanemad ja koolitöötajad!

Koroonaviiruse kiire leviku tõttu toimub alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevus distantsõppe vormis. Õppetööd koolis ei toimu. Samuti ei toimu ringid ja treeningud.

 

KOOLIMAJA ON SULETUD.

Õpetajad saadavad vajaliku õppeinfo eKooli vahendusel. eKool jääb ametlikuks suhtluskanaliks distantsõppe ajal, õpetajatega saab ühendust ka meilitsi.

Meiliaadressid on leitavad kooli kodulehelt: https://www.kolga.edu.ee/?page_id=307

Küsimuste puhul palun pöörduge aadressil kool@kolga.edu.ee või direktor 524 4809 või majandusjuht 524 413

 

Kooli juhtkond 

Alates 16. märtsist toimub õppetöö distantsõppena

Eesti Vabariigi valitsuse kriisikomisjon otsustas täna, et alates esmaspäevast, 16. märtsist on suletud kõik koolid, huvikoolid, kutsekoolid ja ülikoolid.
Homme, ehk reedel on koolipäev. Palume õpilastel koolist koju kaasa võtta kõik vajalikud õppevahendid (õpikud, töövihikud ja vihikud).
Õppetöö jätkub järgmistel nädalatel distantsõppena.
Õpetajad annavad õppeülesanded õpilastele eKooli kaudu.
Palume lastevanematel kontrollida, et õpilastel on ligipääs eKooli.
Õppetöö korraldamisel on oluline, et põhikooli astme õpilastel oleks toimiv meiliaadress.
Probleemide korral palume teavitada lapse klassijuhatajat.