Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis

 

Projekt “Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis” on toetust saanud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine”. Projekti kestvus on 01.01.2018-31.12.2021.

Projekti elluviija on Neeme Kool. Kolga Kool osaleb projektis koos Kiviõli I Keskkooli, Sonda Kooli, Valtu Põhikooli, Kiili Gümnaasiumiga. Projekti partneriks on Tallinna Ülikool.

Projekti raames soetatakse 6 erinevat teemakomplekti sensoreid vastavalt projektis valitud teemadele (loodusnähtused ja ilmastik, füüsikalised nähtused, keemilised protsessid, vesi, maa, inimene). Projekti käigus luuakse õpistsenaariumid seiklusradadena Avastusraja keskkonnas koos toetava õppematerjali ja juhendmaterjaliga õpetajale. Iga teema ja sensorite teemakomplekti jaoks koostatakse ja viiakse läbi õpitoad (6 temaatilist õpituba). Lisaks viiakse läbi üks projekti sissejuhatav ning kokkuvõttev seminar nii õpilastele kui ka õpetajatele.