Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek 5. novembril kell 19.00
Päevakord: 1. Ülevaade eelmisest õppeaastast
                     2. 2015/16. õ-a tegemistest
                     3. Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse
                     4. Jooksvad küsimused