Imeline päikesesäras ja ilusates hetkedes veedetud päev!

 
Võib olla pilt järgmisest: siseruumides
 
Täna võõrustasime Vendade Liivide etlusvõistluse Harjumaa eelvoorus osalejaid.
 
👏 Aitäh, osalejad üle Harjumaa!
 
👏 Aitäh, juhendajad!
 
👏 Aitäh, auväärt žürii:
Ulvi Rand – Kuusalu rahvamaja hing, Tormise virtuaalkeskuse tegevjuht
Tuuli Maarja Põldma – särav noor näitlejanna, Teatrikooli 30. lennu tudeng
Hardi Möller – Kolga Kooli vilistlane, Teatrikooli 30. lennu tudeng
 
👏 Aitäh, õpilasžürii: Miia, Triine ja Lauri
👏 Aitäh säravatele päeva läbiviijatele: Johannale, Birgitile ja Hannale
👏 Aitäh, Annika ja Kolga Seltsimaja!
 
👏 Palju õnne, Tähte Paalaroos Keila Koolist, kuldne SERTIFIKAAT esindamaks Harjumaad üleriigilisel konkursil on auga sinu!
 
👏 Oleme uhked: 
Anni Mai II koht ( 4.-6.kl vanuserühm, juh õp Terje )
Isabella III koht ( 7.-9.kl vanuserühm, juh õp Nelle ja õp Virve )

Info

23. veebruar on koolis projektipäev, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 104 sünnipäevale. Päev lõppeb 4. tunniga, bussid 3 tundi tavalisest varem.  Selga pidulik riietus! 
 
25. veebruar on e-õppepäev – kooli sel päeval ei tulda, õpetajad annavad ülesanded eKooli kaudu. 
 
26.veebruar-6. märts on talvevaheaeg, tagasi koolis 7. märtsist
 
10. märtsil pannakse välja 2. trimestri kokkuvõtvad hinded.
 
 

Teade

Reede, 28. jaanuari poolik koolipäev oli erandlik.
Esmaspäeval, 31. jaanuaril algab tavapärane koolinädal neile, kes ei ole karantiinis või haiged.

Õppetöö korraldus külma ilmaga

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat ehk tajutavat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Lõpliku otsuse teevad ilmastikuolude, kooliskäimise viisi ja kooli kauguse põhjal lapsevanemad ja kool. Koolitranspordi osas tuleb kokkulepped sõlmida kooli ja omavalitsuse vahel ning teavitada sellest ka lapsi ja lapsevanemaid.

Õppetöö saab asendada kodus õppimisega ning hiljem on õpetaja ja kooli otsustada, kuidas vahelejäänud koolipäevade järgitegemine korraldada. Iseseisva õppimise päevad võib samuti õppepäevadeks lugeda, võimalik on teha lisatunde või muul moel kiiremas tempos ained läbida. Kui enamus klassist on kohal, võib õppetööga jätkata.

Tegelikult toimivat ehk tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.