Vastuvõtt 1. klassi 2024

Hea sel sügisel kooli tuleva lapse vanem!

Ootame 2024.a  sügisel esimesse klassi astujate avaldusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 21. juuni 2024.

Avaduse võib esitada digitaalselt või paberkandjal.

Digitaalselt: Laadige alla avalduse vorm kooli kodulehelt, täitke avaldus, allkirjastage digitaalselt ja saatke koos sünnitõendi koopiaga kooli kool@kolga.edu.ee.

Paberkandjal: Laadige alla avalduse vorm kooli kodulehelt, printige välja, täitke avaldus, allkirjastage ja saatke koos sünnitõendi koopiaga kooli: Kolga Kool, Kolga, 74602, Harjumaa või tooge kooli kantseleisse.

Avalduse saate alla laadida SIIT (avaldus PDF failina).

Vastuvõtu korraga saate tutvuda SIIN.

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise korraga saate tutvuda SIIN.

 

Oluline teade

☝ Vabariigi Valitsuse otsusega nr 282 on alates esmaspäevast, 14. detsembrist kõik Eesti üldhariduskoolid suletud. 14. – 22. detsembril toimub Kolga Koolis õppetöö distantsõppevormis. Vajadusel toimuvad individuaalsed konsultatsioonid eelneval kokkuleppel õpetajaga järgides Terviseameti nõudeid. Juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti, jätkub peale vaheaega haridusasutustes õppetegevus tavakorras.
Lisaks on peatatud ka huvitegevus koolimajas. Huvikooli individuaaltunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud aegadel. Jätkub ka tugiteenuste osutamine (psühholoog, sotsiaalpedagoog) eelnevalt kokkulepitud aegadel.
Palume õpilastel arvestada sellega, et alates 12. eluaastast tuleb kooli ruumides kanda maski.
Kolga Kooli distantsõppe juhendiga saate tutvuda siin: https://www.kolga.edu.ee/?p=4703
 
☝ Kõikidel õpilastel on soovi korral võimalik saada koolilõuna asendamiseks toidupakk. Selleks peab lapsevanem täitma sooviavalduse: https://forms.gle/4XAtqWrkJSCFdiov6
Palume avalduse täita hiljemalt pühapäeva õhtul kell 17.00❗️
Kui jätate avalduse esitamata, siis eeldame, et toidupaki soovi ei ole. Palume arvestada, et toidupakile saab järele tulla 17. detsember kell 16.00-19.00 söökla poolsest uksest❗️
Täiendav info toidupakkide kohta saab kooli majandusjuhatajalt: +372 5244809 (Krista Kukk).
 
☝ Haridus- ja Teaduministeeriumi saadetud infoga on võimalik tutvuda siin: https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-uued-piirangud-haridusvaldkonnale. Vaata ka Vabariigi Valitsuse korraldust nr 282: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20440k.pdf
 
☝ Kui distantsõppe ajal tekib küsimusi või muresid seoses õppetööga, siis palun pöörduge klassijuhataja või aineõpetajate poole. Muu üldine info +372 6077575 või +372 5244813.
 
Ilusat viimast õppenädalat ja rahulikku jõuluootust! ❄
 

Alates 16. märtsist jätkub õppetöö distantsõppel

Head õpilased, lapsevanemad ja koolitöötajad!

Koroonaviiruse kiire leviku tõttu toimub alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevus distantsõppe vormis. Õppetööd koolis ei toimu. Samuti ei toimu ringid ja treeningud.

 

KOOLIMAJA ON SULETUD.

Õpetajad saadavad vajaliku õppeinfo eKooli vahendusel. eKool jääb ametlikuks suhtluskanaliks distantsõppe ajal, õpetajatega saab ühendust ka meilitsi.

Meiliaadressid on leitavad kooli kodulehelt: https://www.kolga.edu.ee/?page_id=307

Küsimuste puhul palun pöörduge aadressil kool@kolga.edu.ee või direktor 524 4809 või majandusjuht 524 413

 

Kooli juhtkond 

Alates 16. märtsist toimub õppetöö distantsõppena

Eesti Vabariigi valitsuse kriisikomisjon otsustas täna, et alates esmaspäevast, 16. märtsist on suletud kõik koolid, huvikoolid, kutsekoolid ja ülikoolid.
Homme, ehk reedel on koolipäev. Palume õpilastel koolist koju kaasa võtta kõik vajalikud õppevahendid (õpikud, töövihikud ja vihikud).
Õppetöö jätkub järgmistel nädalatel distantsõppena.
Õpetajad annavad õppeülesanded õpilastele eKooli kaudu.
Palume lastevanematel kontrollida, et õpilastel on ligipääs eKooli.
Õppetöö korraldamisel on oluline, et põhikooli astme õpilastel oleks toimiv meiliaadress.
Probleemide korral palume teavitada lapse klassijuhatajat.

Tänu

Aitäh, armas vilistlane ja endine kolleeg, sõber, koostööpartner, naaber, külaline, kes sa meiega koos käisid aastapäevast osa saamas!

Aitäh, kallis kolleeg ja praegune õpilane, kes sa aitasid seda pidu korraldada!

Aitäh kõikidele, kes iga pisemagi panusega abiks oli, sest suured teod saavad tehtud ainult koostöös! ❤️

Erinevate kooli 155. aastapäeva tegevuste kohta leiad kokkuvõtted huvitöö ajaveebist http://kolgahuvitoo.blogspot.com/ 

Algasid staadioni renoveerimistööd

Käesoleval nädalal algasid Kolga kooli staadioni renoveerimistööd. Palume olla tähelepanelikud kooli ümbruses liikumisel!

  • Lapsevanematel, kes toovad lapsi autoga kooli, palume peatuda bussijaamas.
  • Parkimine on samuti bussijaama poolsel alal. 
  • Õpilastel on keelatud viibida staadionialal!

 

 

Kirjanduslik mälumäng

Novembrikuu alguses (8.11)  toimus NUKU teatris Tallinna ja Harjumaa põhikoolide õpilastele mõeldud kirjanduslik mälumäng, mille teemaks sel aastal muinasjutud.  Kirjanikud, kelle eluloole ning loomingule mängus keskenduti, olid C. Perrault, H. Chr. Andersen ja F. R. Kreutzwald.  

Kirjanduslikus mälumängus esindasid meie kool  Emily, Ida Leen, Sofia, Loona Mirt ja Grete.

Täname tublisid õpilasi!

Aitäh, õpetaja Terje!

Foto: Terje Varul