Lugupeetud lapsevanemad

25. ja 26. veebruaril 2016 ei toimu õppetööd kooli ruumides. Vastavalt Kolga Kooli õppekava § 3 punktile 6 võivad õppetunnid toimuda väljaspool kooli iseseisva(te) õppepäeva(de)na või virtuaalses keskkonnas.

Koolibussid 25. ja 26. veebruaril ei sõida.

 

Tõnu Valdma

Kolga Kooli direktor