Vihikud, paberid, mapp  2017/2018

Eesti keel, kirjandus, ajalugu, inglise keel, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, matemaatika, inimeseõpetus.

Ühtsed nõuded:

  1. Hindelised tööd (kontrolltööd, töölehed, arutlused, kirjandid, tunnikontrollid, etteütlused jms) paberile ja selle saab õpetajalt. Õpilane paberit sel aastal kooli tooma ei pea! Negatiivse hinde parandamiseks on kohustus ebaõnnestunud töö alles hoida, sest see on aluseks hinde parandamisel.

Eelpool nimetatud lehtede korrektseks hoiuks oleks tarvilik, et õpilase koolikotis on kõvakaaneline mapp. See ei peaks olema ülisuur lõõtsamapp, piisaks kummidega papist kaantest.

 

 

  1. Tunni õpitekstid, reeglid, kodused harjutused jms üleskirjutamiseks on õpilasel jooneline, matemaatikas ruuduline vihik. Selle korrektsuse eest vastutab õpilane. Kui vihik jääb koju ja tunnis on vaja harjutada, siis võiks olla koolikotis õpilasel endal ka nn mõned lahtised lehed, mida kasutada sellistes olukordades. Sellise töö jaoks kool paberit ei anna.  Vihikusse ei kirjutata hindelisi töid.

Loodusainetes võib olla ruuduline kaustik, kuhu võib sisse kirjutada kõik loodusained (õpilane ise peab järge pidama, kus mis asub).

PS! Kahtlematult on igal õppeainel oma eripära, seetõttu on ka iga aine nõudmised pisut eriomased.