Rahulolu-uuring

HTM korraldab rahulolu-uuringud kõikides koolides, meie koolis toimuvad need 4.  ja 8.  klassi õpilastele, kõikidele õpetajatele ja kõikide klasside õpilaste vanematele.

Õpilastele toimub uuring ajavahemikus 12. – 16. märts koolis, õpetajatele ja vanematele saadetakse juhis koos lingiga meilile.

Kõiki haridustasemeid hõlmava rahulolu hindamise kontseptsiooniga saab tutvuda veebilehel www.hm.ee/rahulolu