KOLGA PIIRKONNA SPORTIMISVÕIMALUSTE PARANDAMINE

Kuusalu Vallavalitsus koos Kolga kooliga korraldab avaliku arutelu Kolga kooli, Kolga aleviku ja Kolga piirkonna  sportimisvõimaluste parandamiseks. Arutusele tuleb Kolga kooli staadioni rekonstrueerimine.  
Koosolek toimub Kolga koolis  11. aprillil kell 17.00.