Ekströmi marss ja külm ilm

Head 1.-6. klassi lapsevanemad! 

Tervisekaitsenõuetest lähtuvalt ei toimu 1.-6. klassi õpilastele õuetegevusi, kui välisõhu temperatuur on üle -10ºC. Seega on lapsevanema otsustada, kui 26. jaanuari hommikul on välisõhu temperatuur üle -10ºC, kas ta saadab oma lapse Ekströmi marsile või mitte.

Lapsevanemad, kui te otsustate, et  külma tõttu te last marsile ei luba, siis palun andke sellest klassijuhatajale teada 26. jaanuari hommikul kella 9.00ks.