Uudised

Teade

Reede, 28. jaanuari poolik koolipäev oli erandlik.
Esmaspäeval, 31. jaanuaril algab tavapärane koolinädal neile, kes ei ole karantiinis või haiged.

Jõulutervitus

2022 aasta lind on metskurvits. Selle aasta jõulukaardil on meie õpilaste joonistatud väga erilised ja vahvad metskurvitsad, kes askeldavad ka Kolga Kooli ümber asuvas metsas. Siit metsade vahelt saadamegi teele soojad jõulutervitused!

Ilusat jõuluaega ja rahulikku aastavahetust! 🎄❄️🎅

Õppetöö korraldus külma ilmaga

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat ehk tajutavat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Lõpliku otsuse teevad ilmastikuolude, kooliskäimise viisi ja kooli kauguse põhjal lapsevanemad ja kool. Koolitranspordi osas tuleb kokkulepped sõlmida kooli ja omavalitsuse vahel ning teavitada sellest ka lapsi ja lapsevanemaid.

Õppetöö saab asendada kodus õppimisega ning hiljem on õpetaja ja kooli otsustada, kuidas vahelejäänud koolipäevade järgitegemine korraldada. Iseseisva õppimise päevad võib samuti õppepäevadeks lugeda, võimalik on teha lisatunde või muul moel kiiremas tempos ained läbida. Kui enamus klassist on kohal, võib õppetööga jätkata.

Tegelikult toimivat ehk tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Teade

Head Kolga Kooli õpilased ja lapsevanemad!

Anname teada, et mõned Kolga Kooli õpilased on andnud COVID-19 positiivse testitulemuse. Oleme haigusjuhtumitest teavitanud ka Terviseametit. Lähikontaktsetele oleme andnud käitumisjuhised vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele.

Kuna Covid-19 positiivsed võisid koolis olles kokku puutuda ka teiste klasside õpilastega, siis õpilased, palun jälgige enda ja lapsevanemad, palun jälgige oma laste tervist ning vajadusel võtke ühendust oma perearstiga. Haigustunnustega lapsi palume kooli mitte lubada. Juhul, kui laps haigestub ja annab positiivse testi tulemuse, siis teavitage sellest koheselt klassijuhatajat.

Kui lapsevanem pole andnud nõusolekut vaktsineerimata lapse testimiseks (juhul kui ta on olnud lähikontaktne) peab laps jääma karantiini. Ülejäänud lapsed saavad jätkata õppetööd koolis lihtsustatud karantiini tingimustes. Loe rohkem: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lihtsustatud-karantiin-ja-testimine-koolides
Karantiinis olevad õpilased saavad õppida eKooli märgitud tunnikirjelduste järgi. Küsimuste tekkimisel pöörduge abi saamiseks otse aineõpetaja poole.

Küsimuste korral võtke palun minuga ühendust!

Tõnu Valdma
Kolga Kooli direktor
Tel: 6 077 535