Kooli staadioni kasutamine eriolukorras

Alates 5. maist on taas lubatud Kolga kooli staadioni kasutamine järgmistel eriolukorrast tulenevatel tingimustel:

Lubatud on ainult treeningtegevus, kus

  • järgitakse 2 + 2 reeglit;
  • kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit;
  • kasutatakse staadionit koos treeneriga kuni 10-liikmelistes gruppides;
  • alaealiste puhul peab rühma tegevust juhendama täiskasvanud treener või juhendaja;
  • regulaarsed gruppide treeningud tuleb eelnevalt registreerida (kontakt: krista.kukk@kolga.edu.ee ; tel +372 524 4809)
  • haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda; 
  • kasutada tuleb isiklikke sportimisvahendeid; grupi kasutuses olnud spordivahendite desinfitseerimise tagab treeningu läbiviija; 
  • tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile;
  • treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal.

Võistluste korraldamine ei ole lubatud.

Käte desinfitseerimisvahendid on paigutatud kooli staadioni värava juurde nähtavasse kohta.