Lastevanemate üldkoosolek 8. novembril

Lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 8. novembril algusega kell 18.00 Kolga koolimajas.

Päevakord:

  1. Kokkuvõte 2015-2016 õ.-a. õppe- ja kasvatustööst
  2. eKool ja hindamine
  3. Mapisüsteem Kolga Koolis
  4. Ohutus- ja turvalisusereeglite järgimine kooli üritustel ning õppekäikudel
  5. Internetiohutus ja käitumine sotsiaalmeedias
  6. Kohapeal tõstatatud küsimused ja ettepanekud

Soovime jätkata lastevanemate koolitustega. Ootame ettepanekuid Teile huvipakkuvate teemade osas.