LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 23. NOVEMBRIL 18.00

Kolga Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 23. novembril algusega kell 18.00 kooli väikeses saalis.

Päevakord:

  1. 2017.-2018. õppeaastal toimunud ja planeeritavad tegevused Kolga Koolis.
  2. Kolga Kooli hoolekogu töö kokkuvõte ja aruande esitamine.
  3. Lastevanemate esindajate valimine Kolga Kooli hoolekogusse.
  4. Loeng teemal „Sõltuvusained ja nendega seotud tervislikud ja juriidilised aspektid“ – Annela Floren, sotsiaalpedagoog.
  5. Kolga Kooli osalemine programmides, mis arendavad õpilastes probleemide lahendamise oskusi ning aitavad ennetada kiusamist:
  • SPLO (sotsiaalsete probleemide lahendamise oskused) programm
  • KiVa (Kiusamisvaba Kool) programm
  1. Info ja muud kohapeal algatatud küsimused.

Ootame rohket osavõttu!

Huvihariduse ja huvitegevuse kütusekompensatsiooni taotlemine

Kütusekompensatsioon määratakse vanema taotluse alusel õpilasele, kes osaleb Kuusalu valla või Loksa linna huvihariduse või huvitegevuse töös, kuid õpilase elukoht asub huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemal kui 3 km, õpilasel ei ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti, perioodil september-mai ning kuni 5 kuud tagasiulatuvat osalemist. Kütusekompensatsiooni piirmääraks on 15 eurot kalendrikuus.

Taotlusvorm: http://www.kuusalu.ee/taotluste-vormid1
Seotud dokumendid: https://www.riigiteataja.ee/akt/410102017010

Tallinna ja Harjumaa koolide vaheline kirjanduslik mälumäng

Kolmapäeval, 11. oktoobril  toimunud Tallinna ja Harjumaa koolide vahelises kirjanduslikus mälumängus pääses meie kooli võistkond eelvoorust edasi poolfinaali, mis toimub 8. novembril.

Selleaastase  mälumängu küsimused põhinevad järgmistel maagilistel teostel:  J.R.R.Tolkieni „Kääbik“,  J.K. Rowlingi „Harry Potter ja tarkade kivi“,  J.Krüssi „Timm Thaler ehk Müüdud naer“.

Palju õnne Ida Leen, Sofia, Ann Mirt, Jaana ja Sanne!

Aitäh, õpetaja Terje!   

Vihikud, paberid, mapp  2017/2018

Eesti keel, kirjandus, ajalugu, inglise keel, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, matemaatika, inimeseõpetus.

Ühtsed nõuded:

  1. Hindelised tööd (kontrolltööd, töölehed, arutlused, kirjandid, tunnikontrollid, etteütlused jms) paberile ja selle saab õpetajalt. Õpilane paberit sel aastal kooli tooma ei pea! Negatiivse hinde parandamiseks on kohustus ebaõnnestunud töö alles hoida, sest see on aluseks hinde parandamisel.

Eelpool nimetatud lehtede korrektseks hoiuks oleks tarvilik, et õpilase koolikotis on kõvakaaneline mapp. See ei peaks olema ülisuur lõõtsamapp, piisaks kummidega papist kaantest.

 

 

  1. Tunni õpitekstid, reeglid, kodused harjutused jms üleskirjutamiseks on õpilasel jooneline, matemaatikas ruuduline vihik. Selle korrektsuse eest vastutab õpilane. Kui vihik jääb koju ja tunnis on vaja harjutada, siis võiks olla koolikotis õpilasel endal ka nn mõned lahtised lehed, mida kasutada sellistes olukordades. Sellise töö jaoks kool paberit ei anna.  Vihikusse ei kirjutata hindelisi töid.

Loodusainetes võib olla ruuduline kaustik, kuhu võib sisse kirjutada kõik loodusained (õpilane ise peab järge pidama, kus mis asub).

PS! Kahtlematult on igal õppeainel oma eripära, seetõttu on ka iga aine nõudmised pisut eriomased.

Tööpakkumine

Kolga Kool võtab uuest õppeaastast tööle

psühholoogi (koormus 1,0 ametikohta)
 
logopeedi (koormus 1,0 ametikohta)
 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume esitada 18. augustiks 2017 elektrooniliselt e-postile kool@kolga.edu.ee. Lisainfo telefonil 524 4813 (direktor Tõnu Valdma).
 
 
Kolga Kool otsib oma kollektiivi kokka. Kasuks tuleb varasem töökogemus.  
Sooviavaldusi kandideerimiseks ootame 4. augustiks 2017 e-postile kool@kolga.edu.ee. Lisainfo telefonil 524 4809 (Krista Kukk)