3. klasside õpioskuste ainepäevad

📣 8.-12. veebruaril toimus Harjumaa 3. klasside õpioskuste ainepäevad, mis seekord toimusid distantsversioonis ning kus ülesandeid jagus pea terveks nädalaks.
🙌Meie kooli esindasid 3. klassi õpilased Älis Veersalu, Johan Tammets ja Liisi-Marii Mürk.
🏆Rube Goldbergi masina ehitamises oli Kolga Kooli võistkond üks žürii lemmikutest ning pääses esikolmikusse! Suurepärane töö!
🏆Lisaks pandi käima ka fortuuna ning loosiõnn soosis tagasiside kirjutajatest Kolga Kooli! Auhinnaks sai meie võistkond Energia avastuskeskuse kinkekaardid. Palju õnne! 🤝🥳

Tööpakkumine

Kolga Kool pakub tööd 2. klassi õpetajale.

Nõutav erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Haridus võib olla omandamisel.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 22. veebruariks k.a. aadressil Kolga Kool, Harjumaa, 74602 või elektroonselt kool@kolga.edu.ee

Lisainfo 621 3878 või 524 4813.

Tööleasumise aeg 1. märts 2021.

Tööle kaasa!

Kolga Kool on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Kolga Kool kutsub Teid koos oma lapsega osalema projektis Teile sobival päeval, ajavahemikul 15. – 19.02.2021.

Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril 2021 kutsutakse üles Eesti tööandjaid avama oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele.

Milline on projektis osalemise kasu?

Õpilane, laps, noor

 • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
 • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
 • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.töölekaasa.ee  

Palun uuri järele, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Teil laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna oma lapse osalusest teada klassijuhatajale hiljemalt reedeks, 12.02.2021.

Palun vastata järgnevatele punktidele:

 1. Vanem/ pereliige, kelle töö juurde õpilane läheb
 2. Ametikoht
 3. Asutus
 4. Meilikontakt tööandjale täiendava info saatmiseks
 5. Kuupäev, millal laps projektist osa võtab 

Kõik klassid kontaktõppel

Esmaspäevast, 25. jaanuarist on taas kõik klassid kontaktõppel.
 
Järgmisest nädalast hakkab kehtima uus tunniplaan. Tunniplaan on nähtav siin: https://kolgakool.edupage.org/timetable/
 
NB!
 • Õpilastel, kes on 12-aastased ja vanemad, tuleb koolis ja koolibussis kanda maske.
 • Vahetundides peaksid õpilased olema võimalikult hajutatult, vältima ummikuid ja võimalikult vähe kokku puutuma teiste klasside õpilastega.
 • Et me püsiksime terved ja hoiaksime oma kooli viirusevaba, selleks peame jälgima kõiki hügieeninõudeid.

Töökorraldus 18.-22. jaanuaril

❗Seoses valitsuse otsusega pikendame 5.-8. klassidel distantsõpet 25. jaanuarini. 
 
👉1.-4. klass ja 9. klass on koolis kontakttundides (nendes klassides, kus toimub kontaktõpe ja lapsevanem ei soovi, et tema laps osaleks kontaktõppes,  saab õpilane õppeülesanded ekoolist tunnikirjelduste alt, õpilasele eraldi juhendamist ja veebitunde ei toimu, õpitulemuste saavutamise eest vastutab lapsevanem).
👉5.-8. klass on kodus distantsõppel.
👉9. klassi õpilased kannavad koolis kui ka koolibussis ja ühistranspordis maske.
👉Koolis toimuvad vajadusel konsultatsioonid 5.-8. klassi õpilastele, kuhu õpilane tuleb aineõpetajaga eelneval kokkuleppel. Õpilased, kes tulevad konsultatsiooni, kannavad koolimajas maske.
👉Koolibussid sõidavad tavapärase graafiku järgi. Võimalusel palume lastevanematel pärast tundide lõppu oma laps viia koju.
👉Kolgas elavad või kooli jala käivad ümberkaudsetes külades elavad õpilased lahkuvad pärast tundide lõppemist kohe koolimajast.
👉5.-8. klassi õpilased, kes soovivad TOIDUPAKKI, saavad selle tagasiulatuvalt, info pakkide kättesaamise kohta tuleb meilile (JÄLGI, ET KIRJUTAD TOIMIVA E-MAILI). Palun registreerida toidupaki soov 18. jaanuari hommikul 8.00ks SIIN:  https://forms.gle/WoK3AykPWDCHXdyB8  

Õppetöökorraldus 11.-15. jaanuaril

Kolga Koolis toimub 11.-15. jaanuarini õppetöö järgmiselt:

 • 1.-4. klass ja 9. klass on koolis kontakttundides. (Nendes klassides, kus toimub kontaktõpe ja lapsevanem ei soovi, et tema laps osaleks kontaktõppes,  saab õpilane õppeülesanded ekoolist tunnikirjelduste alt, õpilasele eraldi juhendamist ja veebitunde ei toimu, õpitulemuste saavutamise eest vastutab lapsevanem).
 • 5.-8. klass on kodus distantsõppel. 
 • 9. klassi õpilased kannavad koolis kui ka koolibussis ja ühistranspordis maske. 
 • Koolis toimuvad vajadusel konsultatsioonid 5.-8. klassi õpilastele, kuhu õpilane tuleb aineõpetajaga eelneval kokkuleppel. Õpilased, kes tulevad konsultatsiooni, kannavad koolimajas maske.
 • Huvitegevust  kontakttundidena siseruumides ei toimu.
 • Koolibussid sõidavad tavapärase graafiku järgi.
 • Kolgas elavad või kooli jala käivad ümberkaudsetes külades elavad õpilased lahkuvad pärast tundide lõppemist kohe koolimajast
 • Võimalusel palume lastevanematel pärast tundide lõppu oma laps viia koju. 
 • 5.-8. klassi õpilased, kes soovivad toidupakki,  saavad selle tagasiulatuvalt, info pakkide kättesaamise kohta tuleb meilile. Palun registreerida  toidupaki soov 11. jaanuari hommikul 8.00ks siin: https://forms.gle/fEnv7b2mG7EwYHpm8

KONTAKTÕPPE TUNNIPLAAN:

Loodushariduslikud õppeprogrammid

2019-2020. õppeaastal sai Kolga Kooli projekt “Kolga Kooli õpilaste osalemine keskkonna-alastes õppeprogrammides” toetust KIKi Keskkonnateadlikkuse programmist 2236 eurot. KIKi rahastuse toel said õpilased osa nii matkadest lähemas koduümbruses kui ka huvitavatest õppeprogrammidest pealinna loodushariduskeskustes. Algklasside matkad viisid tutvuma metsa (MTÜ Estlanderi programm “Otsi Otti”) ja merega (MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi programm “Meri on, meri jääb”) ning panid proovile laste teadmised loodusest (MTÜ Ökokratt programm “Hakkamasaaja looduses”). Vanemate klasside õpilased osalesid põnevates programmides Tallinna Loomaaias (“Avastusretk vihmametsa” ja “Ellujäämiskunst loomariigis”), Eesti Tervishoiu Muuseumis (“Söö terviseks” ja “Suhkru hind”) ning Lennusadamas Eesti Meremuuseumis (“Kiirteed ookeanis”). Samuti võeti ette matk uurimaks lähemalt jõge (MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi programm “Pärlijõgi Lahemaal”).

Loodushariduslikud õppekäigud jätkuvad ka 2020.-2021. õppeaastal. KIK toetab meie õppekäike 2137 euroga.  Nagu ka varasematel aastatel, on igale klassile sobiva õppeprogrammi välja valinud klassijuhataja koostöös loodusainete õpetajaga. 

   

Tulemas on muudatused kooli õppetöökorralduses

Tulemas on muudatused kooli õppetöökorralduses alates 14. detsembrist.
 
Täpsema info Kolga Kooli õppetöö korralduse kohta uuest nädalast anname neljapäeva, 10. detsembri õhtul või reede, 11. detsembri hommikul.
 
Palun jälgige Kolga Kooli kodulehte, kooli Facebooki, eKooli või lapsevanemate meililiste, kuhu tuleb info õppekorralduse kohta.

Palju õnne!

Eile, 3. detsembril toimus videosilla vahendusel etluskonkursi Harjumaa piirkonnavoor, kus osales ligi 30 õpilast.
 
Palju õnne meie kooli tublidele õpilastele:
🏆Anni-Mai Katvel, kes jagas 5. – 7. klassi kategoorias II-III kohta!
🏆Birgit Moks, kes pälvis Koidula luuletuse eripreemia!
🏆Hanna Liisa Talts, kes sai ilusa esituse eripreemia! Hurra!
 
Suur tänu õpilaste juhendajale, õpetaja Terjele! Ning aitäh, huvijuht Liina! 👏