Vilistlasele

ANTON AARE MÄLESTUSFOND Asutatud 1995. aastal perekond Aare poolt Kolga kooli kauaaegse juhataja Anton Aare (1880−1945) mälestuse jäädvustamiseks. Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Kooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid pärast gümnaasiumi lõpetamist haridustee jätkamisel.

Anton Aare mälsetsufondist stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada avaldus Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond (http://www.erkf.ee).

Vajalikud ankeedid ja nõuded leiate Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljelt.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi jagab stipendiume ja toetusi kord aastas – novembris.

Taotlusi võtakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedil, millele taotleja lisab trükitult taotluse põhjenduse või tööprojekti, täpse eelarve või kalkulatsiooni ja vajaduse korral soovitajate põhjendused (kõik A 4 formaadil).

.

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil:
A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn
Telefon 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00