Loovtöö koostamise ja hindamise juhend

Loovtöö koostamise juhend

Loovtöö hindamismudel

2018/19. õppeaasta loovtöö üldteema on “Minu nägu Eesti”

NB! Loovtöö päeviku avab koordinaator, kui on töö esialgne teema ja juhendaja selgunud.

 

Tähtsad kuupäevad:

1.oktoober– loovtöö kava esitamine

19. oktoober – tagasiside töö kulgemisest; eneseanalüüs, millele on andnud omapoolse hinnangu juhendaja

5. detsember – töö tutvustamine rühmades, tööst peaks valmis olema 80%

25. jaanuar – valmis töö esitamine koordinaatorile (õppealajuhataja)

6.veebruar – loovtöö kaitsmine