Õnnitleme!

Kuusalu valla tänupeol 5. jaanuaril 2019 said aasta tegija tunnustuse 22 silmapaistvat isikut.

Sealhulgas meie loodusainete õpetaja Laura Pürjema, keda tunnustati kui noort innovaatilist õpetajat.

Samuti tunneme rõõmu koos meie kooli kunagise direktori Enn Siimuga, keda tunnustati kui pikaaegset hariduselu edendajat.

Täpsemalt saab lugeda siit: http://www.kuusalu.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/N6m2O3Np2ozZ/content/id/22222897?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kuusalu.ee

Oleme uhked!