Lastevanemate üldkoosolek 2. oktoobril 19.00

 
Päevakord: 1. 2017/18. õ-a õppetöö kokkuvõte – Nelle Nurmela

                   2. 2018.a HTMi rahulolu-uuringu kokkuvõte – Melika Kindel
                   3. I kooliastme lapsevanemate esindaja valimine hoolekogusse – Tõnu Valdma
                   4. KiVa koolitus lapsevanematele – KiVa meeskond