Aineolümpiaadide hooaeg on alanud

Alanud on ainealaste olüpiaadide aeg. See on omamoodi teadmiste ülevaatus õpilastele, kes tahavad end arendada õppetööväliselt, kel on huvi maaima vastu ning kes julgevad lahendada ülesandeid, mida pole tunnis õpitud.  Enamjaolt teeb õpilane iseseisvalt ettevalmistusi: loeb vabatahtlikult erinavt ainealast kirjandust.

Reedel, 26. jaanuaril võtsid Harju maakonna emakeele olümpiaadist osa 7. klassist Ann Mirt Korman ja Sanne Säär ning 8. klassist Carol Laurend ja Kerttu Saagpakk.  Selleaastane teema oli „Eesti keel kui riigikeel“. Juubeliaasta olümpiaadi teema ongi see, kuidas on eesti keel kui riigikeel arenenud, kuidas ta sellena toimib ja missugused on ta tulevikuperspektiivid.

Suur kiitus eelpool mainitud õpilastele, kes 100 osavõtja hulgas jõudsid nii esiviiekümnesse kui ka esikümnesse.

Õnne, Kerttu, Sanne, Ann Mirt ja Carol! 

Aitäh, juhendajad Terje Varul ja Nelle Nurmela!