Huvihariduse ja huvitegevuse kütusekompensatsiooni taotlemine

Kütusekompensatsioon määratakse vanema taotluse alusel õpilasele, kes osaleb Kuusalu valla või Loksa linna huvihariduse või huvitegevuse töös, kuid õpilase elukoht asub huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemal kui 3 km, õpilasel ei ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti, perioodil september-mai ning kuni 5 kuud tagasiulatuvat osalemist. Kütusekompensatsiooni piirmääraks on 15 eurot kalendrikuus.

Taotlusvorm: http://www.kuusalu.ee/taotluste-vormid1
Seotud dokumendid: https://www.riigiteataja.ee/akt/410102017010