Üldinfo

Tundide ajad:

1. 9.00-9.45
2. 9.55-10.40
3. 10.50-11.35

I-IV klassi   söögivahetund

4. 11.55-12.40

V-IX klassi  söögivahetund

5. 13.00-13.45
6. 13.55-14.40
7. 14.50-15.35