Hoolekogu

Ene Valdmann esimees, lastevanemate esindaja

Mangus Põllmaaesimehe asetäitja, lastevanemate esindaja

Irene O’Sullivanhoolekogu sekretär, lastevanemate esindaja

Annika Blum – lastevanemate esindaja

Merike Parmas – lastevanemate  esindaja

Anu Kirsman – kohaliku omavalitsuse esindaja

Priit Tammets – õpetajate esindaja

Tuuli Rand – õpetajate esindaja

Kertu Nurmela – õpilaste esindaja

 

Hoolekogu koosolek 17. septembril 2018 17.00