Häid tulemusi õpilasvõistlustelt

Jaanuaris  toimub enamik maakondlikke õpilasvõistlusi ja nüüdseks on enamus tulemusi selgunud.

19. jaanuaril toimus Loksa Gümnaasiumis algklasside poiste joonistamisvõistlus. Meie kooli õpilastest on auhinna saaja Joosep Põllmaa  3. klassist, juhendaja õp Tuuli. Tublid olid ka Robin Laurend ja Kuldar Süda.

26. jaanuaril toimunud TV 10 olümpiastarti Harjumaa II etapil saavutas kuulitõukes Taniel Kurg  4. koha ning Kerttu Saagpakk 11. koha, juhendaja õp Signe.

28. jaanuari  7.-9. kl noormeeste võrkpallivõistlusel saavutasid meie kooli poisid: Nikolai Treiberg, Uku Morten Laurits, Karl Renno Jänes,     William  Wa Õunpuu, Ermo Vetemaa ja Matheas Trilljärv   Harjumaa koolide seas 5. koha, kuid Võrkpalli Kooliliigas 2. koha,             juhendaja õp Signe,

29. jaanuari maakondlikul emakeeleolümpiaadil esindas meie kooli väga hästi Merike Piron, kes sai 2. koha. Tublid olid ka Kristina Mumm,       Andreas Jurjev ja Heliise Karjatse. Kõikide õpilaste juhendaja on Terje Varul.

30. jaanuaril toimunud maakondlikul matemaatikaolümpiaadil läks väga edukalt Kristina Mummil, kes  jagas 2.-4. kohta. Kooli esindas veel Armin Moks, juhendaja õp Jaana.

Õnnitleme osalejaid ja juhendajaid! 

Lugupeetud lapsevanemad

25. ja 26. veebruaril 2016 ei toimu õppetööd kooli ruumides. Vastavalt Kolga Kooli õppekava § 3 punktile 6 võivad õppetunnid toimuda väljaspool kooli iseseisva(te) õppepäeva(de)na või virtuaalses keskkonnas.

Koolibussid 25. ja 26. veebruaril ei sõida.

 

Tõnu Valdma

Kolga Kooli direktor

Külmast ilmast ja sellega seonduvast

Kuna ilmad on külmad, siis on vajalik kooli tulles end soojalt riietada.

Külmade tõttu ei ole ka siseruumid (klassid, koridorid) nii soojad kui eelmisel veerandil. Seetõttu tuleb end ka siseruumides soojemalt riidesse panna.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1)miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;

2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Head lapsevanemad

Kolga Kool osales Samsung Digipöörde programmis ning meie õpetajad on saanud kogemuse, kuidas rakendada digitaalseid õppevahendeid oma ainetundides. Tegu ei olnud ühekordse projektiga, kasutame ka edaspidi õppetöös sobilikke digivahendeid.

Võimalusel kasutavad õpilased tundides oma nutiseadmeid, kuid isikliku seadme omamine ei ole kohustuslik. Koolil on korralik arvutiklass ning tahvelarvutite komplekt. Seega ei esita kool mingeid nõudmisi õpilastele nutiseadmete olemasolu, mudeli või võimekuse osas. Uue seadme (telefon, tahvel jms) soetamisel kaaluge eelkõige lapse vajadusi ning oskusi, mitte lapse põhjendusi selle kohta, et koolitööks tema seade enam ei sobi.

Lugupidamisega

Kolga Kooli juhtkond