Uudised

Kolga koolis algab taas KEVADKOOL!!!

Kolga koolis alustab 4. aprillist õpetaja Marge Laisaare juhendamisel  kevadkool 2014.a sügisel kooli minevatele lastele. Kevadkooli tunnid toimuvad reedeti 9.55-10.40 Kolga koolimajas.

KEVADKOOL


2014.a sügisel Kolga Kooli I klassi astuvate laste vanemate koosolek toimub 3. juunil kell 18.00 Kolga koolimajas. Palun võtke kaasa lapse sünnitunnistus või selle koopia.

Avaldusi õppima asumiseks võetakse vastu iga päev 9.00-15.30, reedeti 9.00-14.00, meilitsi kool@kolga.edu.ee (avalduse blanketi leiab kooli kodulehelt DOKUMENTIDE alt) või eKooli kaudu  https://ee.ekool.eu/

21. veebruari töökorraldus

Reedel, 21. veebruaril  2014.a õpilased kooli tulema ei pea.


Võttes aluseks Kolga Keskkooli PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA § 5 Õppekeskkond punkti 5, GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA § 6 Õppekeskkond punkti 6: “Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas” ning õppeveerandi pikkuse, õpivad 21. veebruaril õpilased kodus.

Selle päeva õppematerjali omandamise korraldavad õpetajad.
NB! Koolibussid ei sõida!

Kooli juhtkond