Häid kergejõustikutulemusi

Neljapäeval 22. mail Kose staadionil peetud Harjumaa TV 10 olümpiastarti III etapil saavutas Matheas Trilljärv pallivsikes III koha.

Esikümnesse pääsesid Armin Moks (4. koht 1000m jooksus),  Karmen Kasemets (5. koht palliviskes) ja Carmen Laurend (9. koht 6oom jooksus).

Õnnitleme tublisid sportlasi ja nende juhendajat õpetaja Signet!!!

2. mai töökorraldus

Võttes aluseks Kolga Keskkooli PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA § 5 Õppekeskkond punkti 5, GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA § 6 Õppekeskkond punkti 6: “Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas”, õpivad 2. mail õpilased kodus.

Selle päeva õppematerjali omandamise korraldavad õpetajad.
NB! Koolibussid ei sõida!

Kooli juhtkond