Kolga Kooli Sõbrad

Head lapsevanemad,

Kolga Kool on ellu kutsunud liikumise Kolga Kooli Sõbrad, mille esimeseks vormiks on veebipõhine foorum ja meililist ühisteks aruteludeks kooliga seonduvatel teemadel. Eeskätt ootame nüüdsest teie ettepanekuid teemadel, kuidas saaksite panustada Kolga Kooli kooliellu nõu ja/või jõuga valdkondades, milles tunnete endid pädevatena.

Palume teil peale foorumiga liitumist postitada lühikirjeldus teemadest või oskustest.

https://groups.google.com/forum/#!forum/kolga-kooli-sobrad

Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek 5. novembril kell 19.00
Päevakord: 1. Ülevaade eelmisest õppeaastast
                     2. 2015/16. õ-a tegemistest
                     3. Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse
                     4. Jooksvad küsimused

Hea lapsevanem, vilistlane, kooli sõber.

Kolga kooli raamatukogu on väga tänulik, kui te annetate seisma jäänud lasteraamatud koolile, eriti ootame Lindgreni, Preussleri (“Krabat”), Marshalli (“Ma suudan hüpata üle lompide”), J. Krossi (“Mardileib”) ja teiste tunnustatud lastekirjanike raamatuid.
Kontakt Virve Talts, telefon 621 3991

Kutsume digikooli

digikool_poster

Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 on seadnud üheks eesmärgiks viia läbi erinevatel haridusastmetel digipööre. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter on öelnud, et digipöörde läbiviimine annaks digivahendite (sh personaalsete mobiilsete seadmete) kasutamisele koolis uue sisu, kasutaks neid õppimise rikastamise ja paindlikumaks muutmise võimalusena, aidates nii lahendada ka õpetajate ülekoormusega seotud probleeme.

2015. aastal osaleb Kolga Kool Samsung Digipöörde projektis (www.samsungdigipoore.ee (http://www.samsungdigipoore.ee)), mille eesmärk on läbi koolituste ja nõustamisprogrammi toetada koole kaasaegsemate ja huvitavamate õppimis- ja õpetamiseviiside poole liikumisel.

4. septembril korraldab Kolga Kool koos Kolga Lasteaiaga järjekorras teise Kolga Kooli Digikooli. Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere on kutsutud vestlema vanematega ja õpetajatega, et üheskoos arutleda muutunud õpikäsituse üle ning digipöörde võimalustest ja ohtudest muutuvas ja arenevas koolis. Külalised arutlevad teiega, millest on muutustevajadused tekkinud ning milline on digipealetungi üldine mõju haridusele.

Kolga Kooli Digipöörde meeskond ootab teid, kuna vanemate osalemine digipöörde läbiviimisel on koolitusprogrammis olulisel kohal.

Lisainfo:
kool@kolga.edu.ee ja tel 607 7575 või Facebooki üritus Kolga Kooli Digikool (https://www.facebook.com/events/1698158267087551/)