Hoolekogu

Ene Valdmann esimees, lastevanemate esindaja

Mangus Põllmaaaseesimees, lastevanemate esindaja

Irene O’Sullivan –  hoolekogu sekretär, lastevanemate esindaja

Anu Kirsman – kohaliku omavalitsuse esindaja

Merike Parmas – lastevanemate  esindaja

Erki Vaikre – lastevanemate esindaja

Jaana Laanpere – õpetajate esindaja

Tuuli Rand – õpetajate esindaja

Carmen Laurend – õpilaste esindaja