Loovtöö koostamise ja hindamise juhend

Loovtöö koostamise juhend

2016/17. õppeaasta loovtöö üldteema on “Lugusid meilt ja mujalt”

NB! Loovtöö päeviku avab koordinaator, kui on töö esialgne teema ja juhendaja selgunud.